Östersjön.fi – havsinformation samlad på en enda webbadress

Tänk om du kunde utforska information om Östersjön på en och samma webbplats? Nu kan du det!

Webbplatsen Östersjön.fi, som öppnades den 2 april 2020, sammanställer information och material om Östersjön som samlats in av olika institutioner. Finska institutioner som tillhandahåller havsinformation förenade sina krafter för den nya tjänsten, och satsade under tre års tid på att bygga webbplatsen. Tjänsten riktar sig till alla som är intresserade av havet. Den är också en informationskälla för yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med havsfrågor, såsom lärare och havsplanerare.

Sektionen ”Datatjänster” innehåller rumsliga data och forskningsdata som tagits fram av olika institutioner. Sektionen ”Undersök och lär dig mer” innehåller material som stöder miljöfostran. Här finns mängder av undervisningsmaterial – varför inte använda det i vårens distansundervisning?

Havsinformationen på webbplatsen Östersjön.fi har tagits fram av Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet samt Ålands landskapsregering. Uppbyggnaden av tjänsten har finansierats av Europeiska havs- och fiskerifonden, och samordnats av Finlands miljöcentral. Tjänsten är till en början tillgänglig på finska och svenska, senare också på engelska.