Tidtabell för höstens workshoppar

20.8. kl. 10 – 13, Helsingfors: Slutworkshop för havsplaneringens framtidsscenarioarbete

1.10. Helsingfors: Landsomfattande vision workshop för hållbar användning av havsområdena: Anmälning.

Workshoppar för planeringåmrodenas målsättning
6.11. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, Vasa
7.11. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, Uleåborg
27.11. Finska viken, Helsingfors
28.11. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet