Arbetet med Forststyrelsens naturresursplan för havsområden inleds nästa år

Forststyrelsen förvaltar mer än hälften av Finlands territorialhav, cirka 2,8 miljoner hektar. Som stor områdesförvaltare har Forststyrelsen en betydande roll när det gäller att skydda den marina naturen och använda havet. Havsområdet inte bara skyddas utan används också för turism och rekreation, fiske, fiskodling, vindkraft och utvinning av havsmineraler.

De naturresursplaner som utarbetats tillsammans med intressentgrupper har stått i centrum för havsplaneringen. Områdesfördelningen för dessa planer ändras så att hela det havsområde som förvaltas av Forststyrelsen, från Finska viken i söder till Sea Lapland i norr, i fortsättningen behandlas i en och samma naturresursplan som fokuserar uteslutande på havsområdet. Naturresursplaneringen för havsområdet inleds nästa år, och den slutliga planen efter remiss blir klar år 2023.

Finlands havsplan 2030 som trädde i kraft år 2020 utgör en god grund för Forststyrelsens naturresursplanering för havsområdet. Den är, vid sidan av de olika landskapsprogrammen, ett centralt bakgrundsdokument för planeringsarbete. I naturresursplaneringen beaktas dessutom bland annat planläggning.

Naturresursplanen för havsområdet utarbetas tillsammans med intressentgrupperna. Eftersom det rör sig om ett geografiskt vidsträckt område används digitala redskap i samarbetet.

Naturresursplanen går inte ut på att planera var olika verksamheter ska vara placerade, utan man sammanställer tillsammans med intressentgrupperna olika verksamheters behov, samt reflekterar över vilka områden önskemål och begränsningar inriktas på. Den allra viktigaste delen av naturresursplaneringen är att utnyttja möjligheterna med samarbete: hur går man till väga för att samarbetet ska ge mervärde, så att ett plus ett faktiskt blir tre? Ett mål är också att finna innovativa lösningar.

I naturresursplanen för havsområdet upprättar man Forststyrelsens verksamhetsprogram för fem år och reflekterar över hur man kan mäta verksamheten, i synnerhet dess genomslag och värdeskapande. En av uppgifterna är också att fundera över behoven av fortsatt planering.

Tilläggsinformation

Projektchef Marja Hokkanen, Forststyrelsen