Metsähallituksen merialueisiin keskittyvä luonnonvarasuunnitelma käyntiin ensi vuonna

Metsähallitus hallinnoi yli puolta Suomen aluemerestä, noin 2,8 miljoonaa hehtaaria. Sillä on suurena alueiden haltijana merkittävä rooli meriluonnon suojelussa ja meren käytössä. Merialuetta käytetään paitsi suojeluun myös matkailuun ja virkistäytymiseen, kalastukseen, kalankasvatukseen, tuulivoiman tuotantoon ja merikiviainesten ottoon.

Merialueen suunnittelun keskiössä ovat olleet sidosryhmien kanssa yhdessä tehtävät luonnonvarasuunnitelmat. Jatkossa näiden suunnitelmien aluejako muuttuu siten, että koko Metsähallituksen hallinnoima merialue Suomenlahden perukasta aina Meri-Lappiin asti suunnitellaan yhdessä, vain merialuetta koskevassa luonnonvarasuunnitelmassa. Merialueen luonnonvarasuunnittelu aloitetaan ensi vuonna ja lopullinen suunnitelma lausuntokierroksen jälkeen valmistuu vuonna 2023.

Vuonna 2020 voimaan tullut Suomen merialuesuunnitelma 2030 antaa hyvän pohjan Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelulle merialueella. Se on keskeinen dokumentti suunnittelutyön taustalla, kuten myös eri maakuntaohjelmat. Lisäksi luonnonvarasuunnittelussa otetaan huomioon muun muassa kaavoitus.

Merialueen luonnonvarasuunnitelma tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Koska alue on maantieteellisesti laaja, yhteistyössä käytetään digitaalisia apuvälineitä.

Luonnonvarasuunnitelmassa ei tehdä eri toimintojen sijoitussuunnittelua, vaan kootaan yhdessä sidosryhmien kanssa tarpeita eri toiminnoille ja mietitään, mihin alueisiin toiveet ja rajoitukset kohdistuvat. Kaikkein tärkein osa luonnonvarasuunnittelua on hyödyntää yhteistyön mahdollisuudet; miten yhdessä tekemällä saadaan lisäarvoa siten, että yksi plus yksi onkin kolme? Tavoitteena on myös löytää innovatiivisia ratkaisuja.

Merialueen luonnonvarasuunnitelmassa luodaan Metsähallituksen toimintaohjelma viideksi vuodeksi ja mietitään, miten toimintaa, erityisesti sen vaikuttavuutta ja arvon luontia, mitataan. Yhtenä tehtävänä on miettiä myös jatkosuunnittelun tarpeet.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Marja Hokkanen, Metsähallitus