Regionala interaktionsforumen för havsplanering

Välkommen till de regionala interaktionsforumen för havsplanering,

Miljöministeriet och samordningsgruppen för havsplanering bjuder in marina aktörer och intressenter för att diskutera integreringen av havsbaserad vindkraft i havsplaneringen. Evenemangen kommer att hållas i finska kuststäder och på distans.

Evenemangen kommer att organiseras enligt följande:

  • Finska vikens planeringsområde: Kotka 9.10. kl. 9-12
  • Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet planeringsområde: Raumo 13.10. kl. 9-12
  • Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenhavets planeringsområde:
    • Vasa 31.10. kl. 9-12
    • Uleåborg 8.11. kl. 9-12
    • Torneå 9.11. kl. 9-12

Anmäl dig till evenemangen genom att klicka på den här länken.
(Du kan välja ett eller flera evenemang, beroende på vilken region du eller den organisation du företräder är verksam i).

Syftet med interaktionsforumen för havsbaserad vindkraft är att diskutera nuläget, målen och åtgärderna för utvecklingen av havsbaserad vindkraft och annan havsenergi, samt utmaningarna och möjligheterna för samordningen av havsbaserad verksamhet. Mer information om forumen finns i det bifogade inbjudningstillägget.

Läs mer om regionala interaktionsforumen för havsbaserad vindkraft.

Projektet om interaktionsforumen om havsbaserad vindkraft genomförs av Gaia Consulting. För mer information, kontakta Miikka Hakkarainen miikka.hakkarainen@gov.fi från miljöministeriet samt Ulla Värre ulla.varre@gaia.fi och Emma Kuusela-Opas emma.kuusela-opas@gaia.fi från Gaia Consulting.

Med vänlig hälsning,

Tiina Tihlman, Miljöministeriet och Heikki Saarento, Ordförande för Samordningsgruppen för havsplanering