eMSP NBSR:s praxisgemenskap träffades i Helsingfors 13-16.6.2023 – Diskussioner om natur, hållbar blå ekonomi och ekosystemansats inom havsplanering

Det internationella havsplaneringsprojektets eMSP NBSR:s Community of Practice-workshoppar har varit i full gång sedan början av sommaren. Experter inom havsplanering från Östersjö- och Nordsjöregionerna samlades under tre dagar i juni i maritima Helsingfors för en serie workshoppar om ekosystemansatsen och hållbar blå ekonomi. De centrala teman var marint naturskydd, naturbeaktande planeringslösningar och hållbara framtidsvisioner för maritima sektorer.  

EU:s strategi för biologisk mångfald och kriterierna och definitionerna för urvalet av skyddade områden var huvudinnehållet i workshopen. Dessa kommer också att vara viktiga teman i Finlands pågående andra omgång av havsplanering. I presentationerna och grupparbetena betonades vikten av gränsöverskridande samarbete, uppbyggnad av nätverk av skyddade områden och havsplaneringens roll som stöd för naturskydd. Fruktbara diskussioner hölls mellan deltagare från olika sektorer och olika regioner, vilket är kärnan i metoden för praxisgemenskap.  

I sammanhanget angående hållbar blå ekonomi var marina områden med multi-användning och naturvänliga affärsmetoder särskilt relevanta. eMSP NBSR har byggt MariPark-konceptet i Nordsjön baserat på marin multianvändning av havsområden, identifierat tvärsektoriella synergier, förbättrat områdesvändningen och främjat havets goda ekologiska status. Den finska samordningen för havsplanering bidrar till konceptbyggandet ur ett Östersjöperspektiv och utvärderar de former av mångsidig användning som är lämpliga för våra havsområden och verksamhetsmiljöer. 

De internationella workshopparna avslutades på fredagen med en nationell workshop om naturbeaktande havsplanering. Workshopen fokuserade på det finska marina perspektivet kring hållbar blå ekonomi. Workshopen lyfte bland annat fram betydelsen av marina ekosystemtjänster, fiskets roll i borttagningen av näringsämnen ur havet och betydelsen av tvärsektoriellt samarbete. En rapport om workshopen kommer senare under sommaren.   

Workshopparna anordnades som en del av eMSP NBSR-projektet. Läs mer om projektet och gå med i praxisgemenskapen 

eMSP NBSR – eMSPproject.eu  

Twitter: eMSP NBSR Project (@eMSPproject) / Twitter   

 


Community of Practice – En lärgemenskap som plattform för gränsöverskridande samarbete inom havsplanering   

Gränsöverskridande samarbete och effektivt informationsutbyte är avgörande för en välfungerande havsplaneringsprocess. En hållbar integrering av olika sektorer i en gemensam havsmiljö kräver tvärvetenskapligt samarbete och effektiva sätt att sammanföra havets intressenter.  

Praxisgemenskap (CoP) är en metod för att lära tillsammans, som består av en serie workshops om en rad olika ämnen. En tvärvetenskaplig grupp av experter träffas för att diskutera och samla in aktuell information och en föränderlig bild av situationen. I Nederländerna har metoden vunnit mark i både affärs- och forskningsmiljöer, och modellen har introducerats i eMSP NBSR-projektet, som leds av nederländska partner.   

CoP består av en serie evenemang som är öppna för alla, där forskare, företrädare för organisationer, näringslivsaktörer och andra experter på området presenterar sitt arbete i förhållande till workshopens tema. Efter expertpresentationerna kommer diskussionen att öppnas upp för en bredare publik. Man kan delta i mötena i rollen som facilitator, bidragsgivare eller följare.