eMSP NBSR-hankkeen oppiva yhteisö kokoontui Helsingissä 13.-16.6.2023 – keskustelussa luonto, kestävä sininen talous ja ekosysteemilähestymistapa merialuesuunnittelussa

Kansainvälisen eMSP NBSR-merialuesuunnitteluhankkeen oppivat yhteisöt eli Community of Practice -työpajat ovat olleet alkukesästä täydessä vauhdissa. Itämeren ja Pohjanmeren alueiden merialuesuunnittelun asiantuntijat kokoontuivat kesäkuussa kolmeksi päiväksi merelliseen Helsinkiin, jossa järjestettiin ekosysteemilähestymistavan ja kestävän sinisen talouden kokonaisuuksien yhteinen työpajasarja. Ydinteemoina olivat meriluonnonsuojelu, luonnon huomioivat suunnitteluratkaisut sekä merellisten toimialojen kestävät tulevaisuudennäkymät. 

EU:n biodiversiteettistrategia sekä suojelualueiden valintakriteerit ja määritelmät olivat työpajan keskeistä sisältöä. Myös Suomen käynnissä olevalla toisella merialuesuunnittelukierroksella nämä nousevat tärkeiksi teemoiksi. Esityksissä ja ryhmätöissä korostuivat rajat ylittävän yhteistyön tärkeys, suojelualueverkostojen rakentaminen sekä merialuesuunnittelun rooli suojelun tukemisessa. Hedelmällistä keskustelua käytiin eri sektoreita ja merialueita edustavien osallistujien kesken, mikä onkin Community of Practice -metodin suola. 

Kestävän sinisen talouden kokonaisuudessa puhututtivat erityisesti merelliset monikäyttöalueet sekä yritysten luonnon huomioiva toiminta. eMSP NBSR-hankkeessa on Pohjanmerellä rakennettu merelliseen monikäyttöön perustuvaa MariPark-konseptia, jossa tunnistetaan sektorien välisiä synergioita, tehostetaan tilankäyttöä sekä edistetään meriluonnon hyvää tilaa. Suomen merialuesuunnittelun koordinaatio osallistuu konseptinrakennukseen Itämeren näkökulmasta ja arvioi merialueillemme ja toimintaympäristöllemme sopivia monikäytön muotoja. 

Kansainvälisten työpajojen päätteeksi perjantaina järjestettiin kansallinen Luonnon huomioiva merialuesuunnittelu -työpaja. Suomen merialueiden näkökulmaan keskittyvässä tilaisuudessa jatkettiin kestävän sinisen talouden teemojen parissa. Työpajassa nostettiin esiin merellisten ekosysteemipalveluiden merkitys, kalastuksen merkitys muun muassa ravinteiden poistossa sekä sektorien välisen yhteistyön tärkeys. Raportti työpajan annista seuraa myöhemmin kesällä.  

Työpajat järjestettiin osana eMSP NBSR-hanketta. Lue lisää hankkeesta ja liity oppivaan yhteisöön! 

Hankkeen sivut: eMSP NBSR – eMSPproject.eu 

Twitter: eMSP NBSR Project (@eMSPproject) / Twitter 

 


Community of Practice – Oppiva yhteisö rajat ylittävän yhteistyön foorumina merialuesuunnittelussa  

Rajat ylittävä yhteistyö ja tehokas tiedonjako ovat ensisijaisen tärkeitä toimivalle merialuesuunnitteluprosessille. Eri sektoreiden sovittaminen kestävästi yhteiseen merelliseen toimintaympäristöön vaatii monialaista yhteistyötä ja toimivia tapoja saattaa yhteen merellisiä toimijoita.  

Community of Practice (CoP) on yhdessä oppimisen menetelmä, joka koostuu työpajasarjoista vaihtelevien teemojen äärellä. Monialainen asiantuntijayhteisö kokoaa tapaamisissa keskustellen ajankohtaista tietoa ja kehittyvää tilannekuvaa. Alankomaissa menetelmä on saanut jalansijaa sekä yritys- että tutkimusympäristöissä, ja keskusteleva oppivan yhteisön malli onkin otettu käyttöön eMSP NBSR-hankkeessa, jota alankomaalaiset partnerit vetävät.  

CoP:it koostuvat sarjasta kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa tutkijat, järjestöjen edustajat, yritystoimijat sekä muut alan asiantuntijat esittelevät työtään työpajan teemaan liittyen. Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen keskustelu avataan laajemmin kaikille osallistujille. Tapaamisiin voi osallistua niin vetäjän, kontribuuttorin kuin seuraajankin roolissa.