Utkastet för Kuststrategin är öppet för kommentarer från 6.7. – 15.9.2023!

Kuststrategi utkastet är öppet för kommentarer från 6.7. – 15.9.2023! Syftet med kuststrategin, som har förnyats i omfattande samarbete med miljöministeriet, är att främja hållbar användning av kusten som svar på hoten från förlust av livsmiljöer, klimatförändringar och föroreningar. Kuststrategin vägleder utveckling och planering av kustområden.   

I början av maj presenterades den nya kuststrategin vid ett webbinarium som anordnades av miljöministeriet. Kuststrategin förfinar visionen och åtgärderna för kusten i Finlands havsplan 2030 och den har förberetts tillsammans med intressentgrupper. Strategin fokuserar på ett gemensamt tillvägagångssätt: att identifiera nyckelaktörer och interaktionspunkter, samarbetsmöjligheter och platser för informationsdelning, samt att identifiera styrverktyg. Innehållet i och ansvaret för dessa gemensamma åtgärder kommer att konkretiseras i åtgärdskort. Detta bygger på en systemansats, där kusten ses som ett system som är resultatet av samspelet mellan människa och natur.  

Bilagan till kuststrategin innehåller ett stort antal åtgärder och genomförandet av dem påbörjas i samarbete med fem kustförbund och miljöministeriet genom Interreg Baltic Sea2Land-projektet. Ett pilotprojekt kommer att riktas till varje havsplaneringsområde och ett kommer att utvidgas till nationell nivå i samarbete med miljöministeriet.   

”Maritima Lappland har gynnsamma förutsättningar för vindkraft och ett behov av förnybar energi. Det är dock viktigt att notera att utvecklingen av havsbaserad vindkraft kräver noggrann samordning med till exempel sjötransport och fiske. Det är också viktigt att ta hänsyn till den värdefulla och ömtåliga naturen i havsområdet. Effekterna av havsbaserade vindkraftsparker och elöverföringskablar på fiskar som vandrar till födo- och lekplatser, såsom lax- och öringbestånd, är mycket dåligt kända”, säger Minttu Peuraniemi, regionplanerare vid Lapplands förbund, och tillägger att Baltic Sea2Land-projektet är viktigt.  

”Projektet kommer att hjälpa oss att sammanföra kustaktörer med vilka denna samordning och detta utredning kan göras. Samordningen är mest effektiv när havs- och kustområdet betraktas som en större enhet tillsammans med Norra Österbotten och Österbottens förbund. Det är också viktigt för den kontrollerade utvecklingen av havsbaserad vindkraft att involvera de svenska partnerna i diskussionerna.” 

Samarbete läggs stor vikt vid i Kuststrategin. Här funderar planerare och intressentgrupper på ett fiktivt MariPark koncept mellan havsvindkraft och fiske på det norra planeringsområde. Bild Pirita Lindholm

Kuststrategin är en gemensam strategi och för att öka medvetenheten och därmed användningen av den måste den spridas till intressenterna. Miljöministeriet kommer att ansvara för övervakning och uppdatering.  Kuststrategin utkastet är öppet för kommentarer fram till den 15.9.2023 här.

Pilotområden och teman i anknytelse till Kuststrategin och Baltic Sea2Land projektet:

Kymmenedalens förbund: Genomförande av kuststrategin i Kymmenedalen genom att stärka blå-gröna förbindelser 

Egentliga Finlands förbund: Övervakning av Skärgårdshavets status  

Österbottens, Norra Österbottens och Lapplands förbund: Havsbaserad vindkraft och vandringsfisk