Gör din röst hörd och delta i undersökningen av viktiga områden i Östersjön

Gör din röst hörd och delta i en undersökning för att identifiera viktiga platser i Östersjön

Det finns många sätt att påverka hur havsbaserad vindkraft beaktas i havsplaneringen. Finlands miljöcentrals forskningsprojekt Utvecklingen av havsbaserad vindkraft i finska havsområden kartlägger viktiga ekosystemtjänster i finska havsområden och identifierar områden som är gynnsamma för havsbaserad vindkraft.

Var tror du att de mest värdefulla områdena i Östersjön finns? Vad gör dem speciella och värdefulla? Syftet med undersökningen är att ta reda på var fördelarna och värdena med den marina naturen finns ur medborgarnas synvinkel. Alla havs- och kustintressenter är välkomna att delta i undersökningen. Genom att svara kan du bidra till det framtida bevarandet av platser eller landskap av betydelse och förhindra potentiella konflikter om marin användning. Undersökningen är öppen från den 11 september till den 31 oktober 2023.

Klicka på den här länken för att delta: https://mpt.link/merikysely (även på svenska)