Vaikuta ja osallistu Itämeren merkityksellisiä paikkoja kartoittavaan kyselyyn

Osallistu Itämeren merkityksellisiä paikkoja kartoittavaan kyselyyn

Merituulivoiman huomiointiin merialuesuunnittelussa voi vaikuttaa nyt monin tavoin. Suomen ympäristökeskuksen Merituulivoiman kehittäminen Suomen merialueilla-tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen merialueilta tärkeitä ekosysteemipalveluja ja selvitetään merituulivoimalle suotuisia alueita.

Missä sijaitsevat mielestäsi Itämeren arvokkaimmat kohteet? Mikä tekee niistä erityisen ja arvokkaan? Kyselyn tavoitteena on selvittää, missä meriluonnon tarjoamat hyödyt ja arvot sijaitsevat kansalaisten näkökulmasta. Kaikki meren ja rannikon toimijaryhmät ovat tervetulleita osallistumaan kyselyyn. Vastaamalla voit vaikuttaa merkityksellisten paikkojen tai maisemien säilymiseen tulevaisuudessa, ja ehkäistä mahdollisia merenkäytön ristiriitoja. Kysely on avoinna 11.9. – 31.10.2023.

Osallistu tästä linkistä: https://mpt.link/merikysely