Nya kuststrategin – delta i webbinariet!

Miljöministeriet ordnar ett webbinarium om kuststrategin, där innehållet i Finlands nya kuststrategiutkast och åtgärderna för att genomföra det presenteras.

Evenemanget är ett onlineevenemang och du kan anmäla dig till det via denna länk senast den 5 maj 2023. Webbinariets länk och material kommer att skickas till de förhandsanmälda. Utkastet till kuststrategin kommer att lämnas för remiss i maj.

Välkomna!

 

NYA KUSTSTRATEGIN

Att uppmärksamma kusten är aktuellt. Stora hot, såsom ökade och intensifierade stormar och översvämningar på grund av klimatförändringar, förlust av natur, föroreningar och övergödning, drabbar särskilt kusten som är mångsidig när det gäller naturförhållanden och mångsidig när det gäller mänskliga aktiviteter. Vid utarbetandet av Finlands havsområdesplan 2030 undersöktes samspelet mellan land och hav mycket och med detta sågs utarbetandet av en ny kuststrategi som lägligt.

I utkastet till kuststrategin har man istället för strategiska mål strävat efter att tillsammans med intressenterna hitta gemensamma principer och verksamhetsmodeller för att arbeta i samma riktning, så att användningen av kusten skulle ske på en hållbar grund och naturens förmåga att förnya sig själv skulle bevaras. Mänsklig verksamhet och försörjning samt naturliga ekosystem ses som ett ömsesidigt beroende system, vars hållbarhet kan ökas genom samarbete mellan olika aktörer och identifiering av dessa möjligheter till samarbete.

Program

Kuststrategin och den bakomliggande systemansatsen
Tiina Tihlman, Miljöministeriet och Elisa Lähde, Aalto-universitetet

Med gemensamma principer och åtgärder mot ett hållbarare nyttjande av kusten
Susanna Harvio och Riikka Söyrinki, WSP Finland Oy

Implementering av Kuststrategins åtgärder genom Interreg Baltic Sea2Land-projektet
Roosa Mikkola, Havsplaneringssamarbetets koordination

Övriga aktuella frågor: Den andra omgången av havsområdesplanering startar
Mari Pohja-Mykrä, Havsplaneringssamarbetets koordination