Situationsbildmaterial och rapporter

Som bakgrundsmaterial för havsområdesplanerna har ett flertal utredningar, rapporter och situationsbilder utnyttjats. En del av materialet har upprättats som en del av processen för havsområdesplanerna. En del av materialet har producerats som en del av andra processer.

Regional sammanfattning av situationsbildmaterialet

Utredningar och annat material