Situationsbildmaterial och rapporter

Som bakgrundsmaterial för havsområdesplanerna har utnyttjats ett flertal utredningar, rapporter och situationsbilder. En del av materialet har upprättats som en del av processen för havsområdesplanerna. En del av materialet har producerats som en del av andra processer.

Regional sammanfattling av situationsbildmaterialet

Utredningar och annat material