Ajankohtaista

Kansainvälistä näkyvyyttä Suomen merialuesuunnitelmalle

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on ollut kansainvälisessä esittelyssä IOC UNESCO:n kutsumana. Erityistä kiinnostusta on herättänyt alueellinen lähestymistapa, yhteistoiminnallinen suunnittelu yhdessä sidosryhmien kanssa, sekä rannikon ja Jatka lukemista

Baltic MSP Forum 1.-2.6.2021

Järjestyksessään neljäs Baltic MSP Forum ‘Delivering MSP – Interactions and Capacities Across All Levels’ järjestetään etätapahtumana 1.-2.6.2021. Interreg Baltic Sea Region -ohjelman kaksi hanketta, Jatka lukemista

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty

TIEDOTE 18.12.2020 (MRL 67 d § hyväksytystä merialuesuunnitelmasta tiedottaminen) Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelma Jatka lukemista

Ekosysteemilähestymistavan soveltaminen merialuesuunnittelussa – teoriasta käytäntöön

Merialuesuunnittelulla voidaan lisätä kestävää meren käyttöä tunnistamalla eri toimialojen välisiä synergioita ja konflikteja, sekä yhteensovittamalla ihmisen toimintaa meriympäristön reunaehtoihin. Meren käytön kestävyys varmistetaan soveltamalla Jatka lukemista

Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi on valmistunut

Valmisteltu Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi tarkastelee strategisen merialuesuunnitelman välillisiä vaikutuksia ja vaikuttavuuspolkuja. Vaikutusten arviointi kattaa merialuesuunnitelmien merkittävät välilliset vaikutukset merialuesuunnittelussa huomioitavien toimialojen osalta. Vaikutusten arvioinnin Jatka lukemista

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelmaehdotus on valmistunut

Suomen merialuesuunnitelmaehdotus on valmisteltu merialuesuunnitelmaluonnoksesta vastaanotettujen lausuntojen ja yleisen palautteen pohjalta. Voit tutustua Suomen ensimmäiseen merialuesuunnitelmaehdotukseen sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman oman Jatka lukemista

Itämeri.fi on nyt kansainvälinen. MarineFinland.fi on avautunut!

Tutustu MarineFinland.fi -sivustoon. Lue lisää.

KUULUTUS – Merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmaluonnos on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta kolmessa osassa: Suomenlahti: Kymenlaakson ja Jatka lukemista

Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnos on valmistunut ja kuuleminen on käynnissä – Anna palautetta!

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Rannikon maakuntien liitot ovat valmistelleet yhteistyössä kolme merialuesuunnitelmaluonnosta seuraaville suunnittelualueille: 1. Suomenlahti 2. Saaristomeri ja Selkämeren Jatka lukemista

Merialueen Visio 2050 -luonnos on valmistunut

Merialuesuunnittelun visiotyöskentely yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa on loppusuoralla ja sinulla on mahdollisuus antaa palautetta valmistuneesta luonnoksesta. Muodostimme työpajoissa kaikille merellisille toimijoille yhteisen kunnianhimoisen vision Jatka lukemista