Ajankohtaista

Merialuesuunnittelun sanomalehti nyt digitaalisena versiona

Merialuesuunnittelun sanomalehti on valmistelu laajassa yhteistyössä merialuesuunnittelijoiden ja merellisten sektoreiden asiantuntijoiden kesken. Sanomalehti sisältää ajankohtaisen katsauksen merialuesuunnittelun teemoihin. Sanomalehden painosmäärä on 1800 kpl. Digitaalinen Jatka lukemista

Merialuesuunnitteluyhteistyötä Itämeren ja Pohjanmeren valtioiden kesken

Suomen merialuesuunnittelun koordinaatio on mukana Itämeren ja Pohjanmeren yhteisessä eMSP NBSR merialuesuunnitteluhankkeessa. Tarkastelun keskiössä on ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin vastaaminen Jatka lukemista

Metsähallituksen merialueisiin keskittyvä luonnonvarasuunnitelma käyntiin ensi vuonna

Metsähallitus hallinnoi yli puolta Suomen aluemerestä, noin 2,8 miljoonaa hehtaaria. Sillä on suurena alueiden haltijana merkittävä rooli meriluonnon suojelussa ja meren käytössä. Merialuetta käytetään Jatka lukemista

Merialuesuunnitelma 1.0 – Loppuseminaari 3.12.2021

Huom! Ilmoittautuminen on päättynyt. Tervetuloa mukaan merialuesuunnittelun ensimmäisen kierroksen loppuseminaariin pe 3.12.2021 klo 8.30–14.30, Kemin Lumilinnaan! Seminaari on avoin merellisille toimijoille ja asiantuntijoille. Pohdimme Jatka lukemista

Kansainvälistä näkyvyyttä Suomen merialuesuunnitelmalle

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on ollut kansainvälisessä esittelyssä IOC UNESCO:n kutsumana. Erityistä kiinnostusta on herättänyt alueellinen lähestymistapa, yhteistoiminnallinen suunnittelu yhdessä sidosryhmien kanssa, sekä rannikon ja Jatka lukemista

Baltic MSP Forum 1.-2.6.2021

Järjestyksessään neljäs Baltic MSP Forum ‘Delivering MSP – Interactions and Capacities Across All Levels’ järjestetään etätapahtumana 1.-2.6.2021. Interreg Baltic Sea Region -ohjelman kaksi hanketta, Jatka lukemista

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty

TIEDOTE 18.12.2020 (MRL 67 d § hyväksytystä merialuesuunnitelmasta tiedottaminen) Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelma Jatka lukemista

Ekosysteemilähestymistavan soveltaminen merialuesuunnittelussa – teoriasta käytäntöön

Merialuesuunnittelulla voidaan lisätä kestävää meren käyttöä tunnistamalla eri toimialojen välisiä synergioita ja konflikteja, sekä yhteensovittamalla ihmisen toimintaa meriympäristön reunaehtoihin. Meren käytön kestävyys varmistetaan soveltamalla Jatka lukemista

Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi on valmistunut

Valmisteltu Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi tarkastelee strategisen merialuesuunnitelman välillisiä vaikutuksia ja vaikuttavuuspolkuja. Vaikutusten arviointi kattaa merialuesuunnitelmien merkittävät välilliset vaikutukset merialuesuunnittelussa huomioitavien toimialojen osalta. Vaikutusten arvioinnin Jatka lukemista

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelmaehdotus on valmistunut

Suomen merialuesuunnitelmaehdotus on valmisteltu merialuesuunnitelmaluonnoksesta vastaanotettujen lausuntojen ja yleisen palautteen pohjalta. Voit tutustua Suomen ensimmäiseen merialuesuunnitelmaehdotukseen sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman oman Jatka lukemista