Merialuesuunnittelu ja merellinen ruoantuotanto -työpaja 23.8.2022 Turussa

Kansallinen merialuesuunnittelun työpaja merellisestä ruoantuotannosta pidetään 23.8.2022 klo 9.00–16.00 Turussa, Forum Marinumissa. Lähitilaisuuteen odotetaan niin kalastuksen, kalankasvatuksen kuin myös merilevän ja simpukankasvatuksen asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Kyseessä on ensimmäinen teematapaaminen toisella merialuesuunnittelukierroksella.

Työpajan tavoitteena on tunnistaa ja edistää merialuesuunnittelun keinoja tukea kestävää merellistä ruoantuotantoa. Käynnistyneellä 2. merialuesuunnittelukierroksella merellisen ruoantuotannon osuus tulee entistä näkyvämmäksi osaksi suunnittelua ja päivitettäviä suunnitelmia. Tämä vaatii ymmärrystä muuttuneesta strategisesta toimintaympäristöstä, merellisen ruoantuotannon haasteista ja niihin vastaamisesta, sekä innovaatioista.

Suunnitteluote lähestyy aihetta aiempaa enemmän positiivisen kautta. Elinkeinojen harjoittaminen merellä kuten ruoantuotanto voi parhaimmillaan parantaa meriympäristön tilaa. Myönteisten vaikutusten esiin tuominen entistä selkeämmin sekä niiden suhteuttaminen kielteisiin vaikutuksiin on merkityksellistä. Nature inclusive design, eli merellisen luonnon huomioiminen kaikessa toiminnassa on noussut aiempaa vahvemmin suunnittelun keskiöön.

Tilaisuuteen mahtuu mukaan 30 nopeinta. Tutustu työpajan ohjelmaan: Ohjelma 23.8.2022

Huom! Työpaja on täynnä.

Työpaja on osa eMSP NBSR -hanketta. Kyseinen hanke yhdistää Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaiset ja tavoitteena on käydä rajat ja sektorit ylittävää vuoropuhelua. Työpaja kuuluu belgialaisten vetämään kokonaisuuteen Sustainable Blue Economy, https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/

Työpajasta valmistellaan lyhyt video, joka julkaistaan Youtubessa ja linkitetään merialuesuunnittelun some-kanaville sekä eMSP-hankkeen sivuille. Videolle haastatellaan työpajan osallistujia. Esitykset tulevat avoimesti jakoon merialuesuunnittelu.fi -sivustolle tilaisuuden jälkeen.