Workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion den 23 augusti 2022 i Åbo

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion hålls den 23 augusti 2022 kl. 9.00–16.00 i Forum Marinum i Åbo. Evenemanget ordnas på plats. Sakkunniga och utvecklare inom fiske, fiskodling och alg- och musselodling väntas delta.

Det rör sig om den första tematräffen i den andra havsplaneringsomgången.

Målet med workshopen är att identifiera och främja olika sätt att stödja marin livsmedelsproduktion genom havsplanering. Den andra havsplaneringsomgången har inletts och den marina livsmedelsproduktionen kommer att bli en synligare del av planeringen och de planer som uppdateras. Detta fordrar förståelse för den förändrade strategiska verksamhetsmiljön, utmaningarna inom den marina livsmedelsproduktionen och svar på dessa utmaningar, samt innovationer.

Havsplaneringen tar sig an ämnet med ett mer positivt grepp än tidigare. Utövandet av näringar till havs, exempelvis livsmedelsproduktion, kan i bästa fall förbättra den marina miljöns status. Det är viktigt att lyfta fram de positiva effekterna på ett tydligare sätt än tidigare, och ställa dem i relation till de negativa effekterna. I planeringen ligger fokus numera i högre grad än tidigare på nature inclusive design, dvs. att ta hänsyn till den marina naturen i alla verksamheter.

De 30 snabbaste ryms med på evenemanget. Workshopen är finskspråkig. Ett mer utförligt program för workshopen: Program 23.8.2022

OBS! Workshopen är full.

Workshopen är en del av projektet eMSP NBSR. Projektet sammanför havsplaneringsmyndigheter i Östersjön och Nordsjön i syfte att föra en gränsöverskridande och sektorsövergripande dialog. Workshopen ingår i helheten Sustainable Blue Economy som leds av belgiska De Blauwe Cluster. eMSP NBSR-projektets webbplats för Sustainable Blue Economy: https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/

Vi kommer att göra en kort video om workshopen. Vi publicerar videon på YouTube och delar den på sociala medier samt på eMSP-projektets webbplats. Videon kommer bl.a. att innehålla intervjuer med workshopdeltagarna. Anförandena kommer att delas öppet via webbplatsen merialuesuunnittelu.fi efter evenemanget.