Ajankohtaista

Merialuesuunnitelman luonnos on kuultavana 18.5.-17.6.2020

Merialuesuunnitelman luonnos valmistuu ja on nähtävänä ja kuultavana digitaalisena internetissä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelmaluonnoksesta, sen sisällöstä sekä kuulemismenettelystä tullaan tiedottamaan tarkemmin lähempänä kuulemista. Merialuesuunnittelun koordinaatio järjestää Jatka lukemista

Itämeri.fi – tietoa merestä kootusti

Mitä jos Itämereen liittyvää tietoa pääsisi tarkastelemaan yhden paikan kautta? Nyt voi! Tänään 2.4.2020 julkaistu Itämeri.fi-sivusto kokoaa eri laitosten keräämiä tietoja ja aineistoja Itämerestä. Jatka lukemista

Esiselvitys ruoppausmassoista

Ruoppausmassojen kestävät läjitysvaihtoehdot -esiselvitys on valmistunut! Työssä kartoitettiin merkittäviä ruoppaustarpeita kauppamerenkulun l-luokan väyläalueilla ja satamissa. Sopivimpien läjityspaikkojen tunnistamisessa huomioitiin kustannustehokkuuden lisäksi myös meriympäristön suojelu. Esiselvitys Jatka lukemista

Merialuesuunnittelua tukeva EMMA-työ on valmistunut

Merialuesuunnittelun koordinaation tilaama raportti Suomen ekologisesti merkittävistä vedenalaisista meriluontoalueista (EMMA-työ) on valmistunut. Työn tarkoituksena on tukea Suomen kansallista merialuesuunnittelua sekä myös muuta asiantuntijatyötä. Työn Jatka lukemista

Merialuesuunnitelmien vaikutusten arviointia valmistelemaan Gaia Consulting Oy

Merialuesuunnittelussa käynnistyy suunnitelmaluonnosten vaikutusten arviointi. Suunnitelmat laaditaan kolmelle suunnittelualueelle: Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, sekä Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Vaikutusten arvioinnin toteuttaa Gaia Jatka lukemista

Visiovaihe – merialueiden käytön visioiden määrittely

Merialuesuunnittelun visiovaihe on parhaillaan käynnissä. Visioiden tavoitteena on ohjata ja suunnata toimijoiden ja suunnittelijoiden toimintaa – visio on se, mitä kohti haluamme kulkea. Vision Jatka lukemista

Merialueen tulevaisuusskenaariot 2050

Merialueille laaditut tulevaisuusskenaariot ovat valmistuneet. Skenaariotyössä syntyi kolme keskenään erilaista tulevaisuudenkuvaa Suomen merialueille ja Itämerelle: Tanssia suuryritysten kanssa, Itämeri virkistyksen ja elämyksien keitaana, sekä Jatka lukemista

Koordinaation henkilöstövaihdos loppuvuodesta 2019

Suomen merialuesuunnittelun yhteistyön koordinaattorina aloitti 1.11.2019 alkaen Mari Pohja-Mykrä. Hän vastaa Suomen rannikkomaakuntien yhteistyön koordinoinnista, toimii koordinaatioryhmän sihteerinä sekä vastaa laaja-alaisesta sidosryhmäyhteistyöstä. ”Merialuesuunnittelu on Jatka lukemista

Suunnittelualueiden tavoitetyöpajat marraskuussa 2019

Työpajojen tarkoitus on kuvata toimialakohtaiset tavoitteet suunnittelualueelle ja sovittaa ne yhteen muiden toimialojen tavoitteiden kanssa. Lisäksi tarkastellaan eri toimintojen sijoittamista merialueelle meriekosysteemit huomioiden. Työpajat Jatka lukemista

Merialueiden kestävän käytön visiotyöpaja 1.10.2019, Helsinki

Työpajan tarkoitus on kuvata toimialakohtaiset tulevaisuuden tahtotilat ja sovittaa ne yhteen merialueiden kestävän käytön visioksi ja alavisioiksi. Työpaja avaa syksyn vuorovaikutusjakson, jossa muotoillaan tulevaisuusskenaarioiden Jatka lukemista