Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnos on valmistunut ja kuuleminen on käynnissä – Anna palautetta!

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Rannikon maakuntien liitot ovat valmistelleet yhteistyössä kolme merialuesuunnitelmaluonnosta seuraaville suunnittelualueille:

1. Suomenlahti

2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa

3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri.

Merialuesuunnitelmaluonnos on kuultavana aikavälillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi.

Suunnitelmaluonnos koostuu varsinaisesta suunnitelmakartasta, jota tukevat avoimesti nähtävillä olevat suunnitteluaineistot seuraavasti:

  • Suomen merialueiden tulevaisuusskenaariot. Skenaariot kuvaavat mahdollisia erilaisia kehityskulkuja, joiden avulla on voitu tarkastella merialueen käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.
  • Merialueen visio vuodelle 2050 sekä aluekohtaiset kehityskuvat ja merellisten toimialojen tiekartat vuodelle 2030. Nämä on laadittu sidosryhmäyhteistyössä, ja ne ovat toimineet suunnittelua ohjaavana kokonaisuutena.
  • Merialuesuunnitelmaluonnosten taustalla olevat tilannekuvat ja suunnitteluratkaisut jokaisen suunnittelualueen osalta.
  • Merialuesuunnitelmien välillisten vaikutusten arviointi, jossa on kuvattu merellisten toimialojen ympäristövaikutuksia, seä talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja suunnitelmien kokonaisvaikutuksia.

Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan päättäneet maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti pyytää luonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Mielipiteet tulee antaa kaikkien suunnitelma-alueiden osalta nähtävilläoloaikana Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnoksen Suunnitelmaluonnos -osiosta ja Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnos -kartasta löytyvällä palautelomakkeella.

Huom! Viranomaiset ja yhteisöt, jotka ovat saaneet lausuntopyynnön, antavat lausuntonsa lomakkeella, johon pääsee lausuntopyynnössä olevasta linkistä.