Itämeri.fi – tietoa merestä kootusti

Mitä jos Itämereen liittyvää tietoa pääsisi tarkastelemaan yhden paikan kautta? Nyt voi!

Tänään 2.4.2020 julkaistu Itämeri.fi-sivusto kokoaa eri laitosten keräämiä tietoja ja aineistoja Itämerestä. Meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset yhdistivät voimansa tätä uutta palvelua varten, ja panostivat sivuston rakentamiseen kolmen vuoden ajan. Palvelu on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille. Se tarjoaa tietoa meriasioiden parissa toimiville ammattiryhmille, kuten opettajille ja merialuesuunnittelijoille.

Sivuston yhtenä osana on datapalvelu, josta löytää eri laitosten tuottamia paikkatieto- ja tutkimusaineistoja. Opi ja tutki -kokonaisuudesta löytää materiaalia ympäristökasvatuksen tueksi. Tarjolla on runsaasti opetusmateriaalia – sitä kannattaa hyödyntää tämän kevään etäopetuksessa!

Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on aluksi käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi, myöhemmin myös englanniksi.

Kuva: Jan-Erik Bruun / Suomen ympäristökeskus

Kuva: Jan-Erik Bruun / Suomen ympäristökeskus