Merialuesuunnittelua tukeva EMMA-työ on valmistunut

Merialuesuunnittelun koordinaation tilaama raportti Suomen ekologisesti merkittävistä vedenalaisista meriluontoalueista (EMMA-työ) on valmistunut. Työn tarkoituksena on tukea Suomen kansallista merialuesuunnittelua sekä myös muuta asiantuntijatyötä. Työn toteutuksesta vastasi Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus.

Työssä on kuvattu 87 ekologisesti tärkeää aluetta, jotka sijoittuvat Suomen kaikille merialueille Suomenlahdelta Perämerelle. Alueiden valinnassa on huomioitu lajien ja luontotyyppien monimuotoisuus, uhanalaisuus ja erityisyys, sekä vedenalainen geologinen monimuotoisuus. Aluerajaukset perustuvat pääasiassa Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) tietoihin meriluonnosta, kuten tietoon vesikasveista, Itämeren luontotyypeistä sekä kalojen lisääntymisalueista. Työ sisältää kirjalliset aluekuvaukset ja tietokannan alueista.

Merialuesuunnittelun tavoitteena on kestävän sinisen kasvun ja meriympäristön hyvän tilan tavoitteen tukeminen. EMMA-työ tarjoaa keskeistä tietoa merkittävien vedenalaisten luontoarvojen sijoittumisesta, jotka voidaan ottaa huomioon kestävissä suunnitelmaratkaisuissa. Kuvatut alueet eivät ole hallinnollisia rajoja tai suojelualueita, eivätkä ne ole ehdotuksia suojelualueiksi.

EMMA-työtä on rahoittanut Merialuesuunnittelun koordinaatio EMKR-rahoituksella.

Raportin voi ladata täältä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/312221