Ajankohtaista

Merialueen tulevaisuusskenaariot 2050

Merialueille laaditut tulevaisuusskenaariot ovat valmistuneet. Skenaariotyössä syntyi kolme keskenään erilaista tulevaisuudenkuvaa Suomen merialueille ja Itämerelle: Tanssia suuryritysten kanssa, Itämeri virkistyksen ja elämyksien keitaana, sekä Jatka lukemista

Koordinaation henkilöstövaihdos loppuvuodesta 2019

Suomen merialuesuunnittelun yhteistyön koordinaattorina aloitti 1.11.2019 alkaen Mari Pohja-Mykrä. Hän vastaa Suomen rannikkomaakuntien yhteistyön koordinoinnista, toimii koordinaatioryhmän sihteerinä sekä vastaa laaja-alaisesta sidosryhmäyhteistyöstä. ”Merialuesuunnittelu on Jatka lukemista

Suunnittelualueiden tavoitetyöpajat marraskuussa 2019

Työpajojen tarkoitus on kuvata toimialakohtaiset tavoitteet suunnittelualueelle ja sovittaa ne yhteen muiden toimialojen tavoitteiden kanssa. Lisäksi tarkastellaan eri toimintojen sijoittamista merialueelle meriekosysteemit huomioiden. Työpajat Jatka lukemista

Merialueiden kestävän käytön visiotyöpaja 1.10.2019, Helsinki

Työpajan tarkoitus on kuvata toimialakohtaiset tulevaisuuden tahtotilat ja sovittaa ne yhteen merialueiden kestävän käytön visioksi ja alavisioiksi. Työpaja avaa syksyn vuorovaikutusjakson, jossa muotoillaan tulevaisuusskenaarioiden Jatka lukemista

Syksyn sidosryhmätilaisuuksien aikataulu

20.8. klo 10:00-13:00, Helsinki: Merialueiden tulevaisuusskenaariotyön valtakunnallinen päätöstyöpaja 1.10. Helsinki: Valtakunnallinen merialueiden kestävän käytön visiotyöpaja: Ilmoittautuminen. Tilaisuus on täynnä! Suunnittelualueiden tavoitetyöpajat: 6.11. Pohjoinen Selkämeri, Jatka lukemista

Merialuesuunnittelun tulevaisuusskenaarioiden päätöstyöpaja

Merialuesuunnittelun kansallinen tulevaisuustyöpaja järjestetään 20.8. klo 10-13 Helsingissä (Aleksanterinkatu 7, ympäristöministeriö). Työpajassa muun muassa vedetään yhteen kevään aikana suunnittelualueilla yhdessä sidosryhmien kanssa valmisteltujen skenaariotöiden Jatka lukemista

Tarjouspyyntö merialuesuunnittelun dialogijakson toteuttamiseksi on avattu

Konsultin tehtävänä on suunnitella ja fasilitoida merialuesuunnittelun vuorovaikutusfoorumit yhteistyössä rannikon maakuntien liittojen kanssa. Tarkoituksena on muodostaa yhdessä merialuesuunnittelun sidosryhmien kanssa näkemyksiä kestävän sinisen kasvun Jatka lukemista

Merialueiden tilannekuva ja tulevaisuusskenaariot kuultavana 10.4.-10.5.2019

Merialuesuunnittelun perustan muodostaa tilannekuva, joka koostuu useista erillisistä selvityksistä. Tilannekuvan pohjalta merialuesuunnittelijat ovat luonnostelleet kevät-talven aikana Capful Oy:n johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa valtakunnallisia merialueen Jatka lukemista

Alueelliset tulevaisuustyöpajat järjestetään huhti-kesäkuussa

Merialuesuunnittelun kansallinen tulevaisuustyöpaja järjestettiin 3.4.2019 valtakunnalisen merialueen tulevaisuusskenaarion luonnostelun merkeissä. Työ jatkuu huhti-kesäkuussa alueellisissa työpajoissa. Niissä luonnostellaan suunnittelualueiden tulevaisuusskenaarioita ja skenaarioiden vaikutustenarvioita. Jokaisella alueella Jatka lukemista

Merialueen tulevaisuuden skenaariot -työpaja pidetään Helsingissä keskiviikkona 3.4.2019

Ympäristöministeriö on käynnistänyt merialueen tulevaisuusskenaarioiden ja niiden vaikutusten arviointien laatimisen merialuesuunnitelmia varten. Työhön liittyen järjestetään valtakunnallinen kokopäiväinen työpaja, jossa käsitellään alustavia skenaarioita ja niiden Jatka lukemista