Koordinaation henkilöstövaihdos loppuvuodesta 2019

Suomen merialuesuunnittelun yhteistyön koordinaattorina aloitti 1.11.2019 alkaen Mari Pohja-Mykrä. Hän vastaa Suomen rannikkomaakuntien yhteistyön koordinoinnista, toimii koordinaatioryhmän sihteerinä sekä vastaa laaja-alaisesta sidosryhmäyhteistyöstä.

”Merialuesuunnittelu on merellisten toimien alueellista ja ajallista yhteensovittamista niin paikallisella toimijatasolla kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Suunnittelijoiden asiantuntemus on vankkaa, mutta ensimmäistä kertaa olemme valmistelemassa yhdessä sidosryhmien kanssa strategista ja yhteiskunnallista keskustelua herättävää suunnitelmaa koko merialuettamme koskien. Tehtäväkentän monimuotoisuus on myönteinen haaste – tähän toimeen on ollut ilo tarttua”, toteaa Pohja-Mykrä.

Pohja-Mykrän lisäksi merialuesuunnittelun koordinaatiossa aloitti toinen uusi henkilö, erikoissuunnittelija Heidi Lusenius 1.10.2019 alkaen. Hän toimii Pohja-Mykrän työparina ja vastaa suunnitteluprosessissa muun muassa vuorovaikutuksesta ja viestinnällisistä tehtävistä.

”Suomen merialuesuunnittelussa on intensiivinen suunnittelun vaihe juuri nyt menossa – kirjallisen osion lisäksi suunnitelman kartografisen osan muotoilu on jo hyvässä vauhdissa. On ilo tehdä laajaa yhteistyötä sidosryhmien sekä osaavien suunnittelijoiden kanssa laajojen teemojen parissa.”