Merialuesuunnitelmien vaikutusten arviointia valmistelemaan Gaia Consulting Oy

Merialuesuunnittelussa käynnistyy suunnitelmaluonnosten vaikutusten arviointi. Suunnitelmat laaditaan kolmelle suunnittelualueelle: Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, sekä Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Vaikutusten arvioinnin toteuttaa Gaia Consulting Oy, alihankkijanaan WSP Finland.

Nyt käynnistyvässä vaikutusten arvioinnissa selvitetään suunnitelmaluonnosten merkittäviä vaikutuksia ekologisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin näkökohtiin. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kanssa.

”Merialuesuunnittelussa tunnistetaan potentiaalisimpia sinisen kasvun alueita merellisille toimialoille. Arviointi tuottaa tietoa merialuesuunnitelmien toteutumisen vaikutuksista. Merialuesuunnittelun lisäksi arvioinnin tuottama tieto palvelee laajemminkin viranomaistyötä, merellisten toimintojen ohjaamista ja sektoreiden välistä yhteistyötä”, toteaa merialuesuunnittelun koordinaattori Mari Pohja-Mykrä.

”Arviointityö lisää ymmärrystä tunnistettujen alueiden potentiaalisen käytön vaikutuksista erityisesti eri toimintojen yhteensovittamisen ja mahdollisten ristiriitojen näkökulmasta. Esimerkiksi meriympäristön tilan parantaminen ja merituulivoimalle potentiaalisten ja merkittävien alueiden tunnistaminen ovat tavoitteita, joita käsitellään rinnakkain ja yhteensovittaen”, kertoo Anu Vaahtera Gaia Consultingista.

Merialuesuunnittelun tavoitteena on saavuttaa meriympäristön hyvä ekologinen tila ja samalla tukea sinistä kasvua. Keskeisiä merellisiä sektoreita ovat esimerkiksi meriliikenne ja logistiikka, kalastus ja vesiviljely, energia, matkailu, sekä meriteollisuus. Toimialojen tarpeiden yhteensovittaminen meriympäristön tilan parantamiseen vaatii vahvaa yhteistyötä ja uusia toimintamalleja. Suomessa suunnittelusta vastaavat rannikkomaakuntien liitot, jotka vastaavat myös maakuntakaavoituksesta. Merialuesuunnitelmien arviointia voidaan siten hyödyntää myös aluekehityksen ja kaavoituksen parissa.

Vaikutusten arviointi aloitetaan tammikuussa 2020 ja sen on määrä valmistua syyskuussa 2020.

Lisätietoja:

Mari Pohja-Mykrä

Varsinais-Suomen liitto

mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi

 

Anu Vaahtera

Gaia Consulting

anu.vaahtera@gaia.fi