Konsekvensbedömning av havsområdesplanerna bereds av Gaia Consulting Oy

Inom havsområdesplaneringen startar en konsekvensbedömning av planutkasten. Planer upprättas för tre planeringsområden: Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del samt Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Konsekvensbedömningen utförs av Gaia Consulting Oy och av WSP Finland som underleverantör.

I den konsekvensbedömning som nu inleds utreds hurudana avsevärda konsekvenser planutkasten kan ha för ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Arbetet utförs i nära samarbete med samordningsgruppen för havsplaner för Finlands havsområden.

”I samband med havsområdesplaneringen identifieras de mest potentiella områdena för blå tillväxt för maritima näringsgrenar. Bedömningen ger information om konsekvenserna, i fall att havsområdesplanerna förverkligas. Förutom havsområdesplaneringen kan den information som bedömningen resulterar i även utnyttjas på bredare front inom myndighetsarbetet, för styrning av verksamheter till havs och för samarbete mellan olika sektorer”, konstaterar Mari Pohja-Mykrä, samordnare för havsplaner för Finlands havsområde.

”Bedömningsarbetet ökar förståelsen för konsekvenserna av en potentiell användning av de identifierade områdena, i synnerhet med tanke på samordning av olika verksamheter och eventuella konflikter. Till exempel är förbättring av havsmiljöns tillstånd och identifiering av potentiella och betydelsefulla områden för havsbaserad vindkraft en målsättning som behandlas parallellt och samordnat”, berättar Anu Vaahtera på Gaia Consulting.

Havsplaneringens mål är att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd i havsmiljön och samtidigt stödja blå tillväxt. Viktiga havssektorer är till exempel sjötrafiken och logistiken, fiske och akvakultur, energi, turism och havsindustri. Samordnandet av branschernas behov med förbättring av havsmiljön kräver ett gediget samarbete och nya handlingsmodeller. För planeringen i Finland svarar kustlandskapens förbund som även svarar för landskapsplaneringen. Bedömningen av havsområdesplanerna kan sålunda även utnyttjas i samband med regional utveckling och planering.

Bedömningen av konsekvenserna inleds i januari 2020 och avsikten är att konsekvensbedömningen är klar i september 2020.

Mer information:

Mari Pohja-Mykrä

Egentliga Finlands förbund

mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi

 

Anu Vaahtera

Gaia Consulting

anu.vaahtera@gaia.fi