Tarjouspyyntö merialuesuunnittelun dialogijakson toteuttamiseksi on avattu

Konsultin tehtävänä on suunnitella ja fasilitoida merialuesuunnittelun vuorovaikutusfoorumit yhteistyössä rannikon maakuntien liittojen kanssa. Tarkoituksena on muodostaa yhdessä merialuesuunnittelun sidosryhmien kanssa näkemyksiä kestävän sinisen kasvun tarpeista ja uusista mahdollisuuksista sekä sovitettaa yhteen näihin liittyviä erilaisia alueellisia ja toiminnallisia intressejä meriympäristön hyvän tilan tavoitteet huomioiden.

Tuloksena on muodostuttava näkemys:

  • Suomen merialueen kestävän käytön visioksi vuoteen 2050 ja tiekartaksi 2030 sekä
  • suunnittelualueiden kestävän käytön tavoitteiksi vuoteen 2030.
  • Lisäksi työn on tuettava suunnitelmakarttojen valmistelua.

Tarjoukset tulee jättää 31.5.2019 klo 18.00 mennessä.

Tarjouspyyntödokumentit ovat nähtävillä HILMA:ssa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-010469