Visiovaihe – merialueiden käytön visioiden määrittely

Merialuesuunnittelun visiovaihe on parhaillaan käynnissä. Visioiden tavoitteena on ohjata ja suunnata toimijoiden ja suunnittelijoiden toimintaa – visio on se, mitä kohti haluamme kulkea. Vision avulla toiminnan tavoitteita voidaan suunnitella ja yhteensovittaa pidemmällä tähtäimellä.

Visiotyössä muodostetaan kansallinen visio, toimialakohtaiset visiot, sekä toimialojen tiekartat siitä, miten visioihin päästään. Visiotyössä on huomioitu toimialojen tilannekuva (vahvuudet ja heikkoudet), viranomaisten linjaukset merialueiden käytöstä sekä skenaariotyön havainnot (uhkat ja mahdollisuudet).

Visiotyö aloitettiin valtakunnallisella työpajalla lokakuussa 2019. Sen jälkeen järjestettiin alueellisia työpajoja kaikilla kolmella suunnittelualueella. Alueellisissa tavoitetyöpajoissa tarkennettiin toimialojen visiolausekkeita, sekä pohdittiin toimintojen sijoittumista sisäsaariston-, ulkosaariston- ja avomerenvyöhykkeille nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi työpajoissa pohdittiin tarvittavia toimenpiteitä, jotta visiot voisivat olla mahdollisia. Tavoitepajojen jälkeen visiotyö jatkuu valtakunnallisen vision tarkentamisella sekä toimialakohtaisten tiekarttojen laatimisella.

Visiovaiheesta saatava materiaali toimii merialuesuunnittelun taustamateriaalina. Visiotyötä varten laadituilta sivuilta pääset tutustumaan tähän mennessä kerättyyn materiaaliin.

Visiovaiheen sivut löydät täältä: www.merialueenvisiot.info

Visiotyö laaditaan merialuesuunnittelun koordinaation toimeksiantona. Visiotyöstä vastaa konsulttiyritykset Capful Oy:n sekä WSP Finlandin konsortio. Työ toteutetaan yhteistyössä merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kanssa.