Suomen merialuesuunnittelun tiimiin vahvistusta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden tukeminen, sekä ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen varautuminen ovat merialuesuunnittelun käynnissä olevan toisen kierroksen keskeisiä läpileikkaavia sisältöjä. Huoltovarmuus ja turvallisuus asettavat paineita myös merellisten sektoreiden kuten ruoantuotannon ja energiantuotannon kehittämiseen. Kansainvälinen yhteistyö on merialuesuunnittelussa ensiarvoisen tärkeää suunnittelun ja suunnitelmien koherenssin tukemiseksi. FM Laura Pietilä, FM Vesa Arki ja Dipl.biol. Roosa Mikkola ovat aloittaneet Suomen merialuesuunnittelutiimissä kansainvälisten hankkeiden parissa.   

Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrän mukaan merialuesuunnittelusta on tulossa yhä keskeisempi aluesuunnittelun työkalu, jolla ohjataan kestävää sinistä taloutta.  Hyvinvoivan meriluonnon ja toimivien ekosysteemipalveluiden turvaaminen luovat resurssit kestävälle kasvulle. Merialuesuunnittelun henkilöresurssien kasvattamiselle on ollut suuri tarve.

Kuvassa vasemmalta Laura Pietilä, Roosa Mikkola ja Vesa Arki.

Kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyöverkostoja rakennetaan ja tarvittavia sisältöjä tuotetaan kolmessa merialuesuunnittelun hankkeessa. Laura Pietilä on uusi projektisuunnittelija eMSP NBSR -hankkeessa, joka luo vuoropuhelua Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaisten ja asiantuntijoiden välille. Keskeisinä teemoina ovat mm. ekosysteemipohjainen lähestymistapa sekä kestävä sininen talous. 

– Minua kiinnostavat erityisesti ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus, sidosryhmätyö sekä kansainvälinen yhteistyö. Olenkin siis innoissani mahdollisuudesta päästä työskentelemään eri alojen toimijoiden kanssa laajassa yhteistyöverkostossa ja luomaan yhdessä tietoa meriympäristöjen hyvinvoinnin edistämiseksi, kuvailee Laura. 

Ensimmäinen kaikki EU:n merialueet yhdistävä MSP-GREEN-hanke on aloittanut marraskuussa 2022. Hanke tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella, miten partnerimaiden merialuesuunnitelmissa toteutuu EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Parhaiden käytäntöjen tunnistamisen kautta näiden tavoitteiden saavuttamista pystytään entisestään edistämään tulevaisuudessa. 

– Merialuesuunnittelussa minua kiinnostaa eri merellisten toimintojen ja meriympäristön tilan välisien yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden tunnistaminen sekä kestävän tulevaisuuden suuntaviivojen määrittäminen, toteaa hankkeessa aloittanut projektisuunnittelija Vesa Arki. Eri toimijoiden näkökulmat ja merialueiden käyttötavat ovat keskiössä luonnon ja ihmisen yhteensovittamisessa ja vankalla yhteistyöllä tässä tavoitteessa onnistutaan, summaa Arki. 

Alkuvuodesta 2023 on alkanut myös kolmivuotinen Interreg Baltic Sea2Land-hanke. Projektisuunnittelijana aloittanut Roosa Mikkola tulee auttamaan rannikon maakuntien liittoja implementoimaan voimassa olevaa Suomen merialuesuunnitelma 2030 sekä alkuvuodesta valmistuvaa Rannikkostrategiaa.  

– Merialuesuunnittelussa minua kiehtoo haasteet erilaisten intressien yhteensovittamisesta ja mahdollistamisesta niin, että meren hyvä tila on saavutettavissa. Olen saanut viettää paljon aikaa pinnan alla ja nyt odotankin innolla sitä, että räpylät vaihtuvat johonkin muuhun. Otan mielenkiinnolla vastaan rannikon yhteiset haasteet ja autan merialuesuunnittelijoita sekä sidosryhmiä löytämään niihin ratkaisut, kuvailee Mikkola. 

Pohja-Mykrä on mielissään merialuesuunnitteluhenkilöstön vahvistumisesta. 

– Paine merialueiden käyttöä kohtaan on kasvussa ja merialuesuunnittelu vaatii resursseja vastatakseen sille asetettuihin tavoitteisiin. On mahtavaa saada mukaan hommiin Laura, Vesa ja Roosa, jotka omalla asiantuntemuksellaan vahvistavat Suomen merialuesuunnittelutiimiä, summaa Mari Pohja-Mykrä.