Merialuesuunnittelulla yhteensovitetaan merellisiä toimintoja ja edistetään merellistä ruoantuotantoa osana kotimaista huoltovarmuutta

Suomen merialuesuunnitteluviranomaiset ovat mukana Itämeren ja Pohjanmeren yhteisessä merialuesuunnittelun eMSP NBSR -hankkeessa. Keskeinen hanketoimi on kestävän sinisen kasvun tukeminen merialuesuunnittelun keinoin. Aluesuunnittelija Olli Rönkä Lapin liitosta on tavannut kehittäjiä ja yrittäjiä, joiden tavoitteena on lisätä kestävää merellistä ruoantuotantoa.

Merialuesuunnittelu pyrkii edistämään kestävää merellistä ruoantuotantoa ja yhteensovittamaan sen tarpeita muiden merellisten käyttömuotojen kanssa. eMSP NBSR -hankkeen Sustainabale Blue Economy -työpaja pidettiin Brysselissä maaliskuussa lähitilaisuutena ja tapaaminen oli ensimmäinen pitkän covid19-pandemian rajoitusten jälkeen. Tavoitteena oli paitsi jakaa tietoa parhaista käytännöistä myös pohtia uusia merialuesuunnittelun keinoja edistää merellistä ruoantuotantoa.

”Merialuesuunnittelijoiden, asiantuntijoiden, kehittäjien ja yrittäjien tapaaminen kasvotusten oli merkityksellistä. Paine merialueiden käyttöön on kriisien keskellä entistä suurempi. Eri maiden suunnitelmien lähtökohdat ja siten itse suunnitelmat ovat kuitenkin hyvin erityyppisiä. Suomessa meillä on merialueilla valtavasti tilaa ja mahdollisuuksia kehittää toimintoja. Merialuesuunnitelma on potentiaaleja tunnistava, joustava ja mahdollistava”, kuvailee Olli Rönkä, jonka osaamisena on erityisesti Perämeren Meri-Lappi, EU:n pohjoisin merellisen ruoantuotannon alue.

Kuvassa vasemmalta Heikki Saarento ja Olli Rönkä, Bryssel 22.3.2022

”Suunnittelijoiden ja merellisten toimijoiden tapaaminen oli työpajan suola”, jatkaa Rönkä. ”Vaikka merialuesuunnittelu ei mene eikä voikaan mennä yksityiskohtiin, avasi yrittäjien substanssiosaaminen kyllä silmät. Aluesuunnittelun avulla voidaan levittää tietoa ja alueiden tunnistamisella voidaan kehittämistä viedä eteenpäin.”

Merellinen ruoantuotanto käsittää perinteiset alat kuten kalastuksen ja kalankasvatuksen, mutta myös merilevän ja simpukan kasvatukset.

”Merialuesuunnittelun täytyy löytää tehokkaat keinot tukea kalaelinkeinoja. Kotimaisen kasvatetun kalan ja luonnonkalan syöminen on ilmastoteko ja osa vihreää siirtymää, koska sen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin lihan tuotannolla tai tuodulla kalalla. Kalankasvatusta pitää pystyä merialuesuunnittelussakin kohtelemaan tasapuolisesti koko merialueella, ja kansallisesti eri viranomaisten kesken on syytä kirkastaa yhteinen tahtotila”, toteaa Rönkä.

”Kalastus yhdessä kalankasvatuksen kanssa on osa kansallista huoltovarmuutta ja meidän on pidettävä huoli, että niille riittää merellä tilaa. Esimerkiksi vaelluskalakantojen turvaamisessa myös merialuesuunnittelulla on iso rooli”, pohtii Rönkä ja nostaa esimerkiksi Tornionjoen, kansainvälisestikin merkittävän vaelluskalajoen. ”Ilmastonmuutos, meriympäristön tila ja muut merelliset käyttäjät on otettava huomioon, kun pohditaan tapoja turvata elinvoimaiset lohi-, taimen- ja vaellussiikakannat.”

Merialuesuunnittelu lähestyy alkuvuodesta 2022 alkaneella toisella suunnittelukierroksella aiempaa positiivisemmalla otteella merellisten toimintojen kehittämistä. Elinkeinojen harjoittaminen voi parhaimmillaan parantaa meriympäristön tilaa. Myönteisten vaikutusten esiintuominen ja niiden suhteuttaminen kielteisiin vaikutuksiin on merkityksellistä. Nature inclusive design, eli merellisen luonnon huomioiminen kaikessa toiminnassa on noussut aiempaa vahvemmin suunnittelun keskiöön. Merilevän ja simpukan viljely tuovat uusia mahdollisuuksia Suomen merialueille, kuten muuallekin Itämerelle, jossa haasteena on meren korkeat ravinnepitoisuudet.

”On varteenotettavaa miettiä merilevän kasvatusta Suomen merialueilla. Meillä on potentiaalia ja ala on täysin alihyödynnetty. Voisiko kalankasvattaja kasvattaa myös merilevää kompensoimaan ravinnepäästöjä mereen”, heittää Rönkä ilmoille kysymyksen. ”Tämän tiimoilta haluan käydä keskustelua kotimaisessa merellisen ruoantuotannon työpajassa.”

Kansallinen merialuesuunnittelun työpaja merellisestä ruoantuotannosta pidetään 23.8.2022 Turussa. Lähitilaisuuteen odotetaan niin kalastuksen, kalankasvatuksen kuin myös merilevän ja simpukankasvatuksen asiantuntijoita ja kehittäjiä. Kyseessä on ensimmäinen teematapaaminen toisella merialuesuunnittelukierroksella.

eMSP NBSR- hankkeen Sustainable Blue Economy -kokonaisuuden internetsivu https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/

Kansallinen Merellinen ruoantuotanto -työpaja, ennakkotietoa https://www.merialuesuunnittelu.fi/2022/05/23/laita-paiva-kalenteriisi-merialuesuunnittelu-ja-merellinen-ruoantuotanto-tyopaja-23-8-2022-turussa/