Yhteissuunnittelu jatkuu Metsähallituksen hallinnoimalla merialueella – nyt vuorossa kansalaiset ja yritykset

Viime keväänä alkaneessa Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnittelussa yhteensovitetaan valtion Metsähallitukselle antamia tavoitteita paikallisiin tavoitteisiin, toiveisiin ja mahdollisuuksiin. Siinä sovitetaan yhteen myös meren eri käyttömuotoja, suojelu mukaan luettuna. Suunnitelma kattaa valtion omistaman ja Metsähallituksen hallinnoiman merialueen, se on yli 60 % Suomen aluevedestä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta). Suunnitelma on strateginen, sillä ei ole oikeusvaikutuksia eikä siinä tehdä kohderajauksia.

Nyt vuorossa yhteissuunnittelua kansalaisten ja yritysten kanssa

Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnittelussa on meneillään kansalaisten ja yritysten kanssa merialueen käytön ja suojelun yhteissuunnittelu digitaalisella HowSpace-alustalla. Kansalaisalustat ovat auki kaikille ja yritysalustat Metsähallituksen kanssa yhteistyötä merialueella tekeville tai siitä kiinnostuneille yrityksille. Molemmille ryhmille löytyvät sekä suomen- että ruotsinkieliset alustansa. Työtä fasilitoi Demos Helsinki Oy.

Linkit osallistumiseen löytyvät hankkeen www-sivuilta www.metsa.fi/merilvs.

Alustoilla keskustellaan siitä, miten yhteistyö merialueella Metsähallituksen kanssa on sujunut, millaisia toiveita ja odotuksia Metsähallituksen hallinnoimalle merialueelle kohdistuu ja miten Metsähallitus voisi yhteensovittaa merialueen eri käyttömuotoja toisiinsa. Myös yhteistyömahdollisuudet kiinnostavat Metsähallitusta.

Yhteistyöryhmä kokoaa ajatukset yhteen

Merialueen luonnonvarasuunnitelman moottorina toimii yhteistyöryhmä, johon valitut edustajat katsovat merialuetta monista eri näkökulmista. Yhteistyöryhmän tehtävänä on löytää merialueen käyttöön liittyvät kipupisteet, ja miettiä, miten Metsähallitus voi omassa roolissaan vaikuttaa niiden ratkaisemiseen. Yhteistyöryhmän ensimmäinen työpaja pidettiin syyskuun lopulla.

Paikallisia näkemyksiä haettiin alueellisista työpajoista

Merialueen luonnonvarasuunnitelma on maantieteellisesti valtavan laaja. Se ulottuu Perämereltä Suomenlahden itäosaan aina Venäjän vastaiselle rajalle. Jotta päästään kiinni myös alueellisesti tärkeisiin asioihin, Metsähallitus järjesti syksyn aikana alueellisia ja teemallisia tilaisuuksia, joihin kutsuttiin paikallisia järjestöjä, aluehallintoa ja viranomaisia.

Näissä tilaisuuksissa painottuivat eri asiat heijastaen niin osallistujien taustatahoja kuin alueiden erityispiirteitäkin. Suomenlahden edustajat toivoivat, että merialueen suunnittelu ja käyttö pohjautuisi uusimpaan tutkimustietoon, lounaissaaristossa korostettiin saaristolaiskulttuurin elinvoimaisuuden ylläpitoa, Merenkurkun alueella haluttiin valutettavan päätöksentekoa aluetasolle ja Perämerellä oltiin erityisesti kiinnostuneita tuulivoiman vaikutuksista.

Kaikissa työpajoissa tuli esille vastuullisen toiminnan vaatimus samoin kuin ympäröivien alueiden (maa-alue, rannikon yksityisvedet ja talousvyöhyke sekä toiminta muualla Itämerellä) yhteisvaikutukset. Myös kalatalouden ahdinko nousi esille.

Kuva: Alueellisissa työpajoissa kuten Varsinais-Suomen-Satakunnan työpajassakin mietittiin ryhmätöinä, mitä Metsähallitus voisi tehdä osallistujien tärkeinä pitämien asioiden edistämiseksi. © Marja Hokkanen ja Metsähallitus

Kirjoittaja: projektipäällikkö Marja Hokkanen, Metsähallitus