Ajankohtaista

Syksyn sidosryhmätilaisuuksien aikataulu

20.8. klo 10:00-13:00, Helsinki: Merialueiden tulevaisuusskenaariotyön valtakunnallinen päätöstyöpaja 1.10. Helsinki: Valtakunnallinen merialueiden kestävän käytön visiotyöpaja: Ilmoittautuminen. Tilaisuus on täynnä! Suunnittelualueiden tavoitetyöpajat: 6.11. Pohjoinen Selkämeri, Jatka lukemista

Merialuesuunnittelun tulevaisuusskenaarioiden päätöstyöpaja

Merialuesuunnittelun kansallinen tulevaisuustyöpaja järjestetään 20.8. klo 10-13 Helsingissä (Aleksanterinkatu 7, ympäristöministeriö). Työpajassa muun muassa vedetään yhteen kevään aikana suunnittelualueilla yhdessä sidosryhmien kanssa valmisteltujen skenaariotöiden Jatka lukemista

Tarjouspyyntö merialuesuunnittelun dialogijakson toteuttamiseksi on avattu

Konsultin tehtävänä on suunnitella ja fasilitoida merialuesuunnittelun vuorovaikutusfoorumit yhteistyössä rannikon maakuntien liittojen kanssa. Tarkoituksena on muodostaa yhdessä merialuesuunnittelun sidosryhmien kanssa näkemyksiä kestävän sinisen kasvun Jatka lukemista

Merialueiden tilannekuva ja tulevaisuusskenaariot kuultavana 10.4.-10.5.2019

Merialuesuunnittelun perustan muodostaa tilannekuva, joka koostuu useista erillisistä selvityksistä. Tilannekuvan pohjalta merialuesuunnittelijat ovat luonnostelleet kevät-talven aikana Capful Oy:n johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa valtakunnallisia merialueen Jatka lukemista

Alueelliset tulevaisuustyöpajat järjestetään huhti-kesäkuussa

Merialuesuunnittelun kansallinen tulevaisuustyöpaja järjestettiin 3.4.2019 valtakunnalisen merialueen tulevaisuusskenaarion luonnostelun merkeissä. Työ jatkuu huhti-kesäkuussa alueellisissa työpajoissa. Niissä luonnostellaan suunnittelualueiden tulevaisuusskenaarioita ja skenaarioiden vaikutustenarvioita. Jokaisella alueella Jatka lukemista

Merialueen tulevaisuuden skenaariot -työpaja pidetään Helsingissä keskiviikkona 3.4.2019

Ympäristöministeriö on käynnistänyt merialueen tulevaisuusskenaarioiden ja niiden vaikutusten arviointien laatimisen merialuesuunnitelmia varten. Työhön liittyen järjestetään valtakunnallinen kokopäiväinen työpaja, jossa käsitellään alustavia skenaarioita ja niiden Jatka lukemista

Merialueiden tulevaisuusskenaarioita valmistelemaan Capful Oy

Merialuesuunnittelussa käynnistyy tulevaisuusskenaarioiden laadinta. Skenaariot tekee Capful Oy yhteistyössä WSP Finland Oy:n ja rannikon maakuntaliittojen kanssa. Tulevaisuusskenaariotyön tarkoituksena on hankkia tietoa merialueen kehittämismahdollisuuksista merialuesuunnitelmia Jatka lukemista

Vedenalaiset luontoarvot ensi kertaa Suomen kartalla

Nykyiset merisuojelualueet kattavat n. 10 % Suomen merialueista. Aikanaan noita alueita suunniteltaessa ei kuitenkaan ollut laaja-alaista tietoa itse vedenalaisesta luonnosta. Perustamispäätökset nojasivat milloin lintuihin, Jatka lukemista

Sinisen talouden tilannekuva 2018 valmistui – Merialueilla on paljon hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia, kansallinen tavoitekuva epäselvä

Sinisen talouden tilannekuva -selvityksen mukaan Suomella on Itämeren alueen suurin merituulivoimapotentiaali, mutta vasta yksi merituulivoimapuisto. Meri- ja saaristomatkailun mahdollisuudet ovat valtavat, mutta niiden hyödyntäminen Jatka lukemista

Tarjouspyyntö merialuesuunnitteluun liittyvän tulevaisuusskenaariotyön laatimiseksi on avattu

VN/5064/2018 / TULEVAISUUSSKENAARIOIDEN LAATIMINEN SUOMEN MERIALUEILLE Konsultin tehtävänä on laatia Suomen merialueen tulevaisuuden skenaariot ja niiden vaikutusten arvioinnit kartoittamalla merialueen kehityksen mahdollisuuksia ja haasteita Jatka lukemista