Ajankohtaista

Uuden Baltic Sea2Land-hankkeen avulla parempaa hallinnointia Itämeren rannikkoalueille vahvistamalla yhteistyötä eri suunnittelutasojen välillä

Maan ja meren vuorovaikutusalue on monitahoinen ja sitä leimaa myös osittain päällekkäiset viranomaisvastuut. Eri intressien yhteensovittaminen vaatii monitasoista hallinnointia viranomaisten kesken, jotta Euroopan vihreän Jatka lukemista

Luonnon huomioiva merialuesuunnittelu -työpaja järjestetään Helsingissä 16.6.2023

Merialuesuunnittelun koordinaatio ja rannikon maakuntien liitot yhdessä ympäristöministeriön kanssa järjestävät Luonnon huomioiva merialuesuunnittelu -työpajan asiantuntijoille, tutkijoille ja merellisille toimijoille Helsingissä 16.6.2023 klo 9.00-16.00 (YM Jatka lukemista

MSP-GREEN tukee merialuesuunnittelua matkalla kohti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista

Suomen merialuesuunnittelu osallistuu kansainväliseen MSP-GREEN-hankkeeseen (2022-2024), joka edistää vihreää siirtymää merialueilla. Merialuesuunnittelussa keskitytään kestävän meriympäristön ja sinisen talouden näkökulmista tärkeimpiin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Jatka lukemista

MSP ja Merellinen energiantuotanto

Kansallinen merialuesuunnittelun työpaja merellisestä energiantuotannosta pidettiin 14.12.2022 Vaasassa. Osallistujat olivat merialuesuunnittelun, merellisen energiantuotannon, sekä muiden merellisten elinkeinojen asiantuntijoita ja kehittäjiä. Kyseessä oli toinen teematapaaminen Jatka lukemista

Suomen merialuesuunnittelun tiimiin vahvistusta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden tukeminen, sekä ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen varautuminen ovat merialuesuunnittelun käynnissä olevan toisen kierroksen keskeisiä läpileikkaavia sisältöjä. Huoltovarmuus ja turvallisuus Jatka lukemista

Merialuesuunnittelu merellisen energiantuotannon edistäjänä

Merellisen energiantuotannon tilanne- ja kehityskuva on muuttunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana geopoliittisen konfliktin seurauksena. Tuoreet EU:n strategiset tavoitteet merelliselle uusiutuvalle energiantuotannolle vaativat teknologista kehitystä Jatka lukemista

Yhteissuunnittelu jatkuu Metsähallituksen hallinnoimalla merialueella – nyt vuorossa kansalaiset ja yritykset

Viime keväänä alkaneessa Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnittelussa yhteensovitetaan valtion Metsähallitukselle antamia tavoitteita paikallisiin tavoitteisiin, toiveisiin ja mahdollisuuksiin. Siinä sovitetaan yhteen myös meren eri käyttömuotoja, suojelu Jatka lukemista

Merialuesuunnittelu ja merellinen energiantuotanto -työpaja 14.12.2022 Vaasassa

Kansallinen merialuesuunnittelun työpaja merellisestä energiantuotannosta pidetään 14.12.2022 klo 9.30–16.00 Vaasassa. Lähitilaisuuteen odotetaan muun muassa merituulivoiman ja vihreän vedyn asiantuntijoita ja kehittäjiä. Kyseessä on toinen Jatka lukemista

Hae merialuesuunnittelun projektisuunnittelijaksi! Haku auki 4.11.2022 saakka.

Nyt meillä merialuesuunnittelussa on auki kaksi projektisuunnittelijan määräaikaista paikkaa. Kiinnostaisiko mielenkiintoinen kansainvälinen työ MSP-Green tai Baltic Sea2Land-hankkeessa? MSP-Green-hankkeessa (Maritime Spatial Planning as enabler of Jatka lukemista

Merialuesuunnittelu ja merellinen ruoantuotanto

Kansallinen merialuesuunnittelun työpaja merellisestä ruoantuotannosta pidettiin 23.8.2022 Turussa, Forum Marinumissa. Osallistujat olivat merialuesuunnittelun, kalastuksen, kalankasvatuksen sekä muun vesiviljelyn asiantuntijoita ja kehittäjiä. Kyseessä oli ensimmäinen Jatka lukemista