Gaia Consulting Oy ska framställa situationsbilden för den blå ekonomin

Situationsbilden för den blå ekonomin som ska skapas som grund för havsplaneringen, utfärdas i samarbete med Gaia Consulting Oy. Gaia Consulting Oy vann upphandlingen som anordnades om saken.

Situationsbilden för den blå ekonomin består av en strategiöversikt, skapandet av profiler för den blå ekonomin för planeringsområdena samt beskrivning av styrkor och utvecklingsbehov. Arbetet börjar i april och pågår till augusti 2018.

Centrala intressentgrupper kommer att deltaga i arbetet.

Som grund för havsplaneringen utfärdas även en ekologisk situationsbild, vars centrala källor är rapporten Tillståndet för Finlands havsområde 2018, Zonation-analys av havsområdet framtagen av Finlands Miljöcentral, material som berör mångfalden i naturen under vattenytan (VELMU), samt beskrivning av havsområdenas karakteristiska egenskaper.

Ytterligare information:
Pekka Salminen, Koordinator för havsplaneringssamarbetet,
pekka.salminen@varsinais-suomi.fi
Tel. 044-9075999