Sinisen talouden tilannekuvaa valmistelemaan Gaia Consulting Oy

Merialuesuunnittelun pohjaksi muodostettava sinisen talouden tilannekuva laaditaan yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa, joka voitti asiasta järjestetyn tarjouskilpailun.

Sinisen talouden tilannekuva koostuu strategiakatsauksesta, sinisen talouden profiilien luomisesta suunnittelualueille sekä vahvuuksien ja kehitystarpeiden kuvaamisesta.Työ alkaa huhtikuussa ja kestää elokuuhun 2018.

Työhön osallistetaan keskeisiä sidosryhmiä.

Merialuesuunnittelun pohjaksi laaditaan myös ekologinen tilannekuva, jonka keskeisiä lähteitä ovat Suomen merialueen tila 2018 -raportti, Suomen ympäristökeskuksen tuottama merialueen Zonation-analyysi, Veden alaisen luonnon monimuotoisuuta koskevat aineistot (VELMU) sekä merialueiden ominaispiirteiden kuvaus.

Lisätietoja:
Pekka Salminen, merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori,
pekka.salminen@varsinais-suomi.fi
Puh. 044-9075999