Workshop om Havsplanering och Marin energiproduktion den 14 december 2022 i Vasa

Den nationella workshop om Havsplanering och Marin energiproduktion hålls den 14 december 2022 kl. 9.30–16.00 i Vasa. Evenemanget ordnas på plats.

Det rör sig om den andra tematräffen i den andra havsplaneringsomgången.

Workshopen är finskspråkig. Ett mer utförligt program för workshopen: Program 14.12.2022

OBS! Workshopen är full.

Workshopen är en del av projektet eMSP NBSR. Projektet sammanför havsplaneringsmyndigheter i Östersjön och Nordsjön i syfte att föra en gränsöverskridande och sektorsövergripande dialog. Workshopen ingår i helheten Sustainable Blue Economy som leds av belgiska De Blauwe Cluster. eMSP NBSR-projektets webbplats för Sustainable Blue Economy: https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/

Vi kommer att göra en kort video om workshopen. Vi publicerar videon på YouTube och delar den på sociala medier samt på eMSP-projektets webbplats. Videon kommer bl.a. att innehålla intervjuer med workshopdeltagarna. Anförandena kommer att delas öppet via webbplatsen merialuesuunnittelu.fi/sv/ efter evenemanget.