Ruotsin merialuesuunnitelmista pyydetään mielipiteitä 10.9.2018 saakka

Ruotsin merialuesuunnitelmien ja niiden ympäristöselostusten nähtävilläoloaika on alkanut. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksista ja ympäristöselostuksista.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön 10.9.2018 mennessä vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai välittämällä kannanotto sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Asiasta on uutinen ja linkit lausuntomateriaaliin sekä lausuntopalveluun osoitteessa http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Ruotsin_merialuesuunnitelmaluonnokset_ja(47421) ja ruotsiksi osoitteessa http://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Nyheter/Utkast_till_havsplaner_for_Sverige_och_t(47422).