Åsikter om havsplaner för Sverige begärs ända till 10.9.2018

Framläggningstiden för havsplanerna och miljöbedömningarna för Sverige har börjat. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra sina åsikter om dessa.

Åsikter ska lämnas in till miljöministeriet senast 10.9.2018 genom att besvara en begäran om utlåtande på utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till kirjaamo@ym.fi.

En nyhet om detta och länkarna till utlåtandeservicen och -materialet finns på finska i adressen: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Ruotsin_merialuesuunnitelmaluonnokset_ja(47421)

och på svenska: http://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Nyheter/Utkast_till_havsplaner_for_Sverige_och_t(47422)