Merialuesuunnitteluyhteistyötä Itämeren ja Pohjanmeren valtioiden kesken

Suomen merialuesuunnittelun koordinaatio on mukana Itämeren ja Pohjanmeren yhteisessä eMSP NBSR merialuesuunnitteluhankkeessa. Tarkastelun keskiössä on ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin vastaaminen merialuesuunnittelun keinoin.

Suomen merialuesuunnittelusta vastaavat tahot, eli rannikon maakuntien liitot, osallistuvat syyskuussa alkaneeseen Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region -hankkeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on edistää merialuesuunnittelun rajat-ylittävää yhteistyötä Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaisten kesken. Hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi merialuesuunnitelmien aineiston yhtenäistämistarpeita EU-tasolla. Hankkeen vetovastuu on Alankomaiden merialuesuunnitteluviranomaisella. Suomesta hankkeeseen osallistuu merialuesuunnittelun koordinaation lisäksi Suomen ympäristökeskus. Ympäristöministeriö on mukana hankkeessa seuraajajäsenenä.

”Hanke ajoittuu erinomaisesti toisen merialuesuunnittelukierroksen alkuvuosiin. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa eri maiden käytäntöjä ja tarpeita voimassa olevien merialuesuunnitelmien seuranta- ja arviointityön osalta”, kertoo merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä.

Hanke tarttuu haastaviin aiheisiin, kuten ilmastonmuutokseen, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin ja kestävän sinisen kasvun tukemiseen. Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatio painottaa sellaisia hanketoimia, joilla voidaan vahvistaa merialuesuunnittelun ekosysteemipohjaista lähestymistapaa.

”Hanke tarjoaa meille mahdollisuuden syventää osaamista myös ekosysteemipohjaisen lähestymistavan toteuttamisessa. Ekologinen osaaminen on Suomessa vahvaa ja se on ollut suunnittelun käytettävissä ensimmäisellä suunnittelukierroksella. Sosio-ekologisten kokonaisuuksien ja suhteiden ymmärtämiseksi tarvitsemme kuitenkin lisätietoa etenkin sosio-kulttuurista tekijöistä ja merkityksistä koko saaristo- ja rannikkoalueella. Lisääntyneen tiedon, sekä yhteisen, jaetun ymmärryksen kautta voimme rakentaa pohjan entistä paremmalle merialuesuunnitelmalle”, toteaa Pohja-Mykrä.

 

Rahoitus hankkeelle on myönnetty EU:n Meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja CINEA:n Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun rahoitushausta (EMKR). Hankkeen toteutusaikataulu on 30 kk ajalla 1.9.2021-28.2.2024. Hankkeen partnerina toimii Varsinais-Suomen liitto, joka merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona edustaa hankkeessa kaikkia rannikon maakuntien liittoja.