Kansainvälistä näkyvyyttä Suomen merialuesuunnitelmalle

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on ollut kansainvälisessä esittelyssä IOC UNESCO:n kutsumana. Erityistä kiinnostusta on herättänyt alueellinen lähestymistapa, yhteistoiminnallinen suunnittelu yhdessä sidosryhmien kanssa, sekä rannikon ja saariston erityispiirteet.  

Suomen ensimmäisen merialuesuunnitelman suunnitteluratkaisut on tehty rannikon maakuntien liitoissa laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet. Kotimaisena erityispiirteenä on pitkä rikkonainen rannikkoviiva ja maailmankin mittaluokassa laaja saaristo.

”Meillä on maakuntakaavoituksesta kertynyttä vahvaa suunnitteluosaamista, joka ottaa huomioon rannikkoalueen ja saariston erityispiirteet. Kokemuksesta on ollut hyötyä merialuesuunnittelussa, jossa saariston elinvoimaisuuden tukeminen sekä maan ja meren vuorovaikutuksen huomioiminen ovat ihan keskeisiä. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten merialuesuunnitelma tulevina vuosina keskustelee eri kaavoitustasojen ja esimerkiksi luonnonvarasuunnitelmien kanssa”, pohtii merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän puheenjohtaja Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta.

IOC UNESCO ja MSPglobal järjestivät keväällä 2021 esityssarjan, jossa Suomen lisäksi Kiina, Indonesia, Mosambik, Saksa ja Alankomaat saivat tilaisuuden esitellä toteutunutta suunnitteluprosessia sekä valmistunutta merialuesuunnitelmaa.

”Saimme hienosti näkyvyyttä suomalaiselle tavalle suunnitella yhdessä sidosryhmien kanssa. Sitoutuminen suunnitelmaan tapahtuu yhteisen tekemisen ja yhteisen tahtotilan kautta. Tämä tapa suunnitella ei suinkaan ole itsestäänselvyys muissa maissa”, kertoo merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä.

Merialuesuunnitelma on yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettu strateginen näkemys merialueen kestävästä käytöstä ja meriympäristön hyvän tilan tukemisesta. Suomen merialuesuunnitelmassa tunnistetaan tasapuolisesti meriympäristön ja merellisten toimijoiden hyvinvoinnin tarpeita ottamatta kantaa niiden tärkeysjärjestykseen. Merialuesuunnitelmalla vaalitaan merellisten toimialojen erilaisia yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä arvoja.

Videotallenne esityksestä on katsottavissa MSPglobalin Youtube-kanavalla.