Alueelliset tulevaisuustyöpajat järjestetään huhti-kesäkuussa

Merialuesuunnittelun kansallinen tulevaisuustyöpaja järjestettiin 3.4.2019 valtakunnalisen merialueen tulevaisuusskenaarion luonnostelun merkeissä. Työ jatkuu huhti-kesäkuussa alueellisissa työpajoissa. Niissä luonnostellaan suunnittelualueiden tulevaisuusskenaarioita ja skenaarioiden vaikutustenarvioita.

Jokaisella alueella on omat vahvuutensa ja reunaehtonsa, jotka osaltaan määrittävät alueiden todennäköisiä tulevaisuuskuvia. Millaisena sinä näet merialueesi tulevaisuuden?

Työpajassa B jatketaan siitä mihin työpajassa A on edetty, siksi suosittelemme osallistumaan molempiin.