Meren hyvä ekologinen tila

EU:n Meristrategiadirektiivin (2008) tavoitteena on saavuttaa merten hyvä ekologinen tila vuoteen 2020 mennessä. Merialuesuunnittelulla toteutetaan osaltaan Suomen merenhoidon suunnitelmaa, joka esittää suunnitelman meriympäristön ja meriekosysteemien suojelemiseksi, säilyttämiseksi ja parantamiseksi siten, että meren tila on hyvä vuoteen 2020 mennessä.

Merialuesuunnittelun keskeinen tavoite on lisätä kestävyyttä meren käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa meriluonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ekosysteemien kestokyvystä huolehtimista. Puhdas meri ja hyvin voivat ekosysteemit tuottavat ravintoa ja tarjoavat muiden ekosysteemipalveluiden kautta perustan sinisille elinkeinoille ja virkistäytymiselle.

Merialuesuunnittelulla sovitetaan yhteen meren hyvän tilan ja sinisen kasvun tavoitteita.

Merenhoidon suunnitteluun kuuluu kolme osaa:

  1. Arvio meren nykytilasta ja hyvän tilan määritelmä sekä ympäristötavoitteet ja indikaattorit
  2. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma
  3. Merenhoidon toimenpideohjelma 2016 – 2021


Lisää tietoa merenhoitotyöstä löytyy Ympäristöhallinnon ja -ministeriön verkkopalveluista: