Havets goda status

Målet för EU:s Havsstrategidirektiv (2008) är att fram till 2020 nå en god ekologisk status i haven. Genom havsplanering förverkligas för sin del Finlands plan för havsvård som lägger fram en plan för skydd, bevaring och förbättring av havsmiljön och havsekosystemen så att havens status fram till 2020 är god.

Det viktigaste målet för havsplaneringen är att öka hållbarheten vid utnyttjandet av havet. I praktiken innebär det här tryggande av mångfalden i den maritima naturen och ekosystemens hållbarhet. Ett rent hav och välmående ekosystem producerar näring och erbjuder via andra ekosystemtjänster en grund för blå näringsgrenar och rekreation.

Genom havsplanering samordnas havets goda ekologiska status och förverkligandet av tillväxtmålen – den blå tillväxten främjas.

Havsförvaltningsplaneringen består av tre delar:

  1. Bedömning av havets nuvarande tillstånd och goda status och uppställande av miljömål och indikatorer
  2. Övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen
  3. Åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen 2016 – 2021

Mer information om havsförvaltningen finns i Miljöförvaltningens och miljöministeriets webbtjänster: