Merialueen tulevaisuuden skenaariot -työpaja pidetään Helsingissä keskiviikkona 3.4.2019

Ympäristöministeriö on käynnistänyt merialueen tulevaisuusskenaarioiden ja niiden vaikutusten arviointien laatimisen merialuesuunnitelmia varten. Työhön liittyen järjestetään valtakunnallinen kokopäiväinen työpaja, jossa käsitellään alustavia skenaarioita ja niiden vaikutuksia merialueen toimintoihin.

Skenaarioissa tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Tarkastelu tehdään erityisesti energiaa, liikennettä, ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, kulttuuriperintöä, matkailua ja virkistyskäyttöä, puolustusta, meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien.

Skenaariotyön valmistelusta vastaa Capful Oy yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa.

Skenaariotyöpajan ohjelma 3.4.2019. Meritullinkatu 1, Helsinki.