Merialueiden tulevaisuusskenaarioita valmistelemaan Capful Oy

Merialuesuunnittelussa käynnistyy tulevaisuusskenaarioiden laadinta. Skenaariot tekee Capful Oy yhteistyössä WSP Finland Oy:n ja rannikon maakuntaliittojen kanssa.

Tulevaisuusskenaariotyön tarkoituksena on hankkia tietoa merialueen kehittämismahdollisuuksista merialuesuunnitelmia varten. Skenaarioissa tarkastellaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja arvioidaan niiden vaikutuksia erityisesti merialueen elinkeinoelämän ja sen kilpailukyvyn, meriympäristön ja ekosysteemien kestokyvyn sekä ilmastomuutoksen näkökulmasta. Työhön voivat osallistua eri sidosryhmät alueilla ja kansallisesti.

Skenaariot laaditaan Suomen koko merialueelle ja erikseen kullekin kolmelle merialuesuunnitelma-alueelle. Niiden on määrä valmistua syksyllä 2019.

Lisätietoja:
Tiina Tihlman, neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
Tiina.Tihlman@ym.fi
Puh. 029 525 0296, 050 3041548