Tarjouspyyntö merialuesuunnitteluun liittyvän tulevaisuusskenaariotyön laatimiseksi on avattu

VN/5064/2018 / TULEVAISUUSSKENAARIOIDEN LAATIMINEN SUOMEN MERIALUEILLE

Konsultin tehtävänä on laatia Suomen merialueen tulevaisuuden skenaariot ja niiden vaikutusten arvioinnit kartoittamalla merialueen kehityksen mahdollisuuksia ja haasteita elinkeinoelämän ja sen kilpailukyvyn, meriympäristön ja ekosysteemien kestokyvyn sekä ilmastomuutoksen näkökulmasta. Skenaariotarkasteluissa on tarkasteltava vähintään merialuesuunnittelun säännöksissä mainittuja toimialoja.

Skenaariot ja niiden vaikutusten arvioinnit laaditaan Suomen koko merialueelle ja erikseen kullekin kolmelle merialuesuunnitelma-alueelle. Ahvenanmaan merialuetta tulee tarkastella osana Suomen koko merialueen tulevaisuuden skenaarioita. Skenaarioiden taustaksi selvitetään mahdollisia tulevaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä myös kansainvälisestä näkökulmasta erityisesti naapurimaiden ja Itämeren alueen maiden merialuetta koskien. Skenaarioiden tavoitevuodet ovat 2030 ja 2050.

Hankkeella luodaan edellytyksiä merialueen vuorovaikutteiselle kestävälle kehittämiselle merialuesuunnitelmien avulla. Skenaarioiden spatiaalinen esitystapa ja painotukset ovat keskeisiä keskustelun välineitä tähän.

Tarjoukset tulee jättää 12.11.2018 klo 12:00 mennessä.

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?tpg=68e2a6c6-1a92-4dac-b138-26f8382610f8
Palveluun tulee rekisteröityä nähdäkseen tarjousdokumentit.